سرگذشت دانشجوهای دانشگاههای ایران


 f3su4o
شروع ترم

2vuc754
یک هفته بعد از شروع ترم

2anww4
دو هفته بعد از شروع ترم

2q8rivq
قبل از میان ترم

143fjty
در طول امتحان میان ترم

20959mr
بعد از امتحان میان ترم

344cd5l
قبل از امتحان پایان ترم

ehesxt
اطلاع از برنامه پایان ترم

9r3q8i
7 روز قبل از پایان ترم

122osw6
6 روز قبل از پایان ترم

ogjree
5 روز قبل از پایان ترم
iy0hkz
4 روز قبل از پایان ترم

167429v
2 روز قبل از پایان ترم

2lj6nna
1 روز قبل از پایان ترم

xm1xe8
شب قبل از امتحان

iwrdwy
1 ساعت قبل از امتحان

69j7yx
در طول امتحان

4hqjar
هنگام خروج از سالن امتحان

20959mr
بعد از امتحان

/ 0 نظر / 14 بازدید