روز غدیر و عاشورا در تقویم شمسی

علامه شعرانی(ره) توانست هماهنگ بودن عید سعید غدیر با نوروز باستانی را از زیج محمدشاه هندی استخراج و اثبات نماید و بسیاری از مورخان و تاریخ پژوهان را از سرگشتگی و تأویلات بی جا رهایی بخشد. بنابراین روز 18 ذی الحجة سال دهم هجری برابر با اول فروردین سال 10 هجری شمسی بوده است.

چنان که وی از زیج محمدشاه هندی به دست آورد که روز عاشورا دوشنبه 20مهر سال 59 هجری شمسی برابر با 10 محرم سال 61 هجری قمری بود است.

/ 0 نظر / 12 بازدید